Монголд малчдын тогтвортой амьжиргааг тэдний хамтын үйл ажиллагаагаар дээшлүүлэх нь Print Email