УЦУ-ын улсын сүлжээний болон АДОБАЗ-ны орон нутгийн ажилтнуудыг чадавхижуулах 16аймгийн 75 сумын техникчдийг сургалтанд хамруулж багаж хэрэгслээр хангалаа.

   

Green gold menu

Your donation will contribute to the preservation of Mongolian “Pasture-Green Gold” for our future generation

Donate